Αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για φοιτητές και αποφοίτους ΑΜΕΑ

Διάστημα ισχύος: 
18/02/2020 to 31/03/2020

 Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για φοιτητές και απόφοιτους ΑΜΕΑ, πολίτες της Ε.Ε. (δεν είναι επιλέξιμη πρακτική μέσω του Erasmus+).

 https://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/

 Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 Eλίνα Μαυρογιώργου
Τομέας Προβολής και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+

IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41| 14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. 210 3726388 | Fax. 210 3221863 
elinamav@iky.gr |www.iky.gr 

Mέσω Γραφείου Εράσμους Ιονίου Πανεπιστήμιου

Για τη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ