Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας (Ε/Ε 2020)

Διάστημα ισχύος: 
14/02/2020 to 29/02/2020

Το σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας κατά το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο 2020 θα ασχοληθεί με ζητήματα γύρω από την ταυτότητα και την ιστορία της Κέρκυρας.

Θα δοθεί έμφαση σε άγνωστες και αθέατες πτυχές της διαχρονικής εξέλιξης του νησιού και στη συσχέτιση αυτών με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. ΠΟΤΕ; Κάθε δεύτερη Τετάρτη 11:00-13:00

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ; 19 Φεβρουαρίου 2020

ΠΟΥ; Αίθουσα Α1 ΤΞΓΜΔ.

Facebook Σελίδα: https://www.facebook.com/semipolcom/

Email επικοινωνίας: i08mama@ionio.gr

skatsios@gmail.com

Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος

Μέσω Γραμματείας