Έναρξη μαθημάτων κ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
13/02/2020 to 29/02/2020

Τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

O Διδάσκων

Σ.Γ.Κεραμίδας

Μέσω Γραμματείας