Αναβολή μαθημάτων κ. Γ. Κεντρωτή (13/14-2-20)

Διάστημα ισχύος: 
12/02/2020 to 14/02/2020

Τα μαθήματα του κ. Γ. Κεντρωτή την Πέμπτη 13/2 και την Παρασκευή 14/2 δεν θα γίνουν, λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος.

Μέσω Γραμματείας

O Διδάσκων
Γ. Κεντρωτής