Αναβολή μαθημάτων κ.Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
11/02/2020 to 16/02/2020

Αναβάλλονται για αυτήν την εβδομάδα τα μαθήματα της κας Τσίγκου λόγω ασθενείας.

Η Διδάσκουσα

Μ. Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας