Πρόγραμμα μαθήματος "Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά" (ΣΤ' Εξαμήνου)

Διάστημα ισχύος: 
10/02/2020 to 19/02/2020

Το μάθημα "Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά", ΣΤ’ εξαμήνου (Τετάρτη 9.00 -11.00 π.μ.), θα αρχίσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου».

 

Μέσω Γραμματείας

Π. Παπαβασιλείου