Ημέρες & 'Ωρες Υποδοχής Φοιτητών

Διάστημα ισχύος: 
27/01/2020 to 31/07/2020

Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους φοιτητές, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11.30 - 12.30.

Από τη Γραμματεία Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.