Διεθνές συνέδριο Training the Modern Legal Translator & Interpreter ΠΕΕΠΜΠΙΠ

Διάστημα ισχύος: 
27/01/2020 to 27/03/2020

Ενημέρωση για το Διεθνές Συνεδρίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Μεταφραστών & Διερμηνέων (EULITA/eulita.eu) με τον τίτλο:"Training the Modern Legal Translator & Interpreter" που διοργανώνεται από την ΠΕΕΜΠΙΠ (Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου) και θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2020 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης στην Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις εγγραφές μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://event.peempip.gr/ ή να στείλετε email στο eulita2020@peempip.gr.

PEEMPIP
Panhellenic Association of Professional Translators Graduates of the Ionian University

info@peempip.gr | www.peempip.gr | Registered Office: Mantzarou 6, 49100 Corfu 

 

Μέσω Γραμματείας