Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής των εξετάσεων Διερμηνείας Γαλλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Γαλλικά

Διάστημα ισχύος: 
20/01/2020 to 22/01/2020

Λόγω έκτακτου κωλύμματος οι εξετάσεις των μαθημάτων διερμηνείας Γαλλικά Ελληνικά και Ελληνικά Γαλλικά θα πραγματοποιηθούν αντί για την Παρασκευή 24.1.2020, την Τετάρτη 22.1.2020 και ώρα 10.00.
Επίσης στις 16.00 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό σεμινάριο στην Εισαγωγή στη Διερμηνεία.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας