Πρόγραμμα μαθημάτων κου H. Schlumm

Διάστημα ισχύος: 
08/01/2020 to 17/01/2020

Tα μαθήματα του κου H. Schlumm «Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός» και «Γερμανική Λογοτεχνία Ι» θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, 16/1/2020 και 17/1/2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.