Διευκρίνιση για έκδοση αναλυτικών βαθμολογιών (αιτήσεις Erasmus)

Διάστημα ισχύος: 
17/12/2019 to 20/12/2019
Θέμα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΤΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΞΓΜΔ

Πρόσφατες ανακοινώσεις