Αναβολή μαθημάτων - κ. Φίλιας

Διάστημα ισχύος: 
22/02/2012
Αναβάλλονται τα μαθήματα του κ. Φίλια στις 28/2 και 29/2 λόγω συμμετοχής του σε Εκλεκτορικό στην Αθήνα.

Πρόσφατες ανακοινώσεις