Συμπληρωματικό ηλεκτρονικό δοκιμαστικό για την κάλυψη τεσσάρων έως έξι θέσεις μεταφραστών (γερμανικά-ελληνικά) για την κάλυψη των μεταφραστικών αναγκών της διεθνούς Δράσης «Renato Mordo»

Διάστημα ισχύος: 
18/11/2019 to 30/11/2019

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για:Συμπληρωματικό ηλεκτρονικό δοκιμαστικό για την κάλυψη τεσσάρων έως έξι θέσεις μεταφραστών (γερμανικά-ελληνικά) για την κάλυψη των μεταφραστικών αναγκών της διεθνούς Δράσης «Renato Mordo»

Ο.Ι.Seel

Mέσω Γραμματείας