Αλλαγή ώρας μαθήματος «Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι»

Διάστημα ισχύος: 
11/11/2019 to 25/01/2020

Το μάθημα «Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι» θα γίνεται στο εξής κάθε Πέμπτη, ώρα 11.00 – 13.00 (αίθουσα ΑΙ).

Ο Διδάσκων
H. Schlumm

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις