Μετάφραση και σχολιασμός των επιστημονικών άρθρων «Conceptual Advances in the Default Space Model of Consciousness» και «Central Pain Syndrome: Etiological Perspectives from the 3D Default Space Model of Consciousness»

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Τζούλια Φωτιάδου
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
31/05/2019