Υποτιτλισμός για κωφούς και βαρήκοους της ταινίας «Πολίτικη κουζίνα»

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Κυριακή Δρόσου
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
14/12/2018