Μεταφράζοντας Πολιτική Φιλοσοφία Σχολιασμένη Μετάφραση (FR→ΕΛ) αποσπασμάτων από το βιβλίο του Alain Deneault «La médiocratie» («Η μετριοκρατία»)

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Χριστίνα Μπόγκα
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
05/06/2018