ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΥΦΟΛΟΓΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ

Διάστημα ισχύος: 
14/02/2012
Δικαίωμα  κατάθεσης εργασιών για το μάθημα της "Συγκριτικής Υφολογίας-Αγγλικά"  (Εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2012) έχουν ΜΟΝΟ οι επί πτυχίω φοιτητές και εφόσον έχουν καταθέσει εγκαίρως τη σχετική αίτηση.

Πρόσφατες ανακοινώσεις