Θεατρική Μετάφραση: Μια ευαίσθητη ισορροπία. Μια μεταφραστική προσέγγιση δύο μονόπρακτων του Tennessee Williams

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
23/02/2018