Μετάφραση και σχολιασμός παραρτημάτων και αιτιολογικής έκθεσης Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Μαρία Παπαντωνούδη
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
05/11/2017