«Κωνσταντίνου και Ελένης» των Χ. Ρώμα και Α. Χατζησοφιά. Υποτιτλισμός από Ελληνικά προς Αγγλικά – Οι μεταφραστικές δυσκολίες και οι στρατηγικές επίλυσής τους

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Χριστίνα Ηλία
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
30/05/2017