Μετάφραση και σχολιασμός των διηγημάτων της Angela Carter "The Loves of Lady Purple και Master"

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Ευαγγελία-Αναστασία Τσιλάκου
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
15/06/2016