Διενέργεια πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση Translation 24 Translation Services κατά την περίοδο 13 Ιανουαρίου 2016 έως 13 Μαρτίου 2016

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Κυριακή Παπαχρυσοβέργη
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
08/06/2016