Σεμινάριο «Ιστορία της εργασίας και εργασιακές σχέσεις»

Διάστημα ισχύος: 
14/10/2019 to 21/10/2019

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για το σεμινάριο:"Ιστορία της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις".

Η Διδάσκουσα

Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη

Συνημμένα αρχεία: