Δείγματα Προφορικού Λόγου Ι - Γαλλικά ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διάστημα ισχύος: 
06/02/2012
Η συνέχεια των εξετάσεων του μαθήματος  "Δείγματα Προφορικού Λόγου Ι-Γαλλικά" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8/2/2012 και ώρα 12.00-14.00. (Γ.Ι.).

Πρόσφατες ανακοινώσεις