Πολιτική Επιστήμη Ι -Εξετάσεις

Διάστημα ισχύος: 
06/02/2012
Η εξέταση του μαθήματος "Πολιτική Επιστήμη Ι" θα πραγματοποιηθεί στις 9/2/2012 και ώρα 9.00-12.00 (Γ.Ι.)
Η εξέταση αφορά στους επί πτυχίω φοιτητές και σε όσους το έχουν διδαχθεί.

Πρόσφατες ανακοινώσεις