Οικονομική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι

Διάστημα ισχύος: 
02/02/2012
Η πρώτη ομάδα (9:00 - 11:00) θα εξεταστεί στο χώρο της Αίθουσας Λεξικών του κτηρίου του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου
Οι δύο επόμενες (11:00 - 13:00 και 13:00 - 15:00) στην Αίθουσα Πληροφορικής του κτηρίου Καλυψώ.

Παράκληση: επειδή στο κτήριο Καλυψώ δεν υπάρχει φύλακας, οι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως διότι η είσοδος του κτηρίου θα παραμένει κλειστή κατά τη διάρκειας της εξέτασης.

Πρόσφατες ανακοινώσεις