Εξετάσεις Διερμηνείας κ.Μ.Παππά (Σεπτέμβριος 2019)

Διάστημα ισχύος: 
23/09/2019 to 30/09/2019

Επισυνάπτονται ανακοινώσεις για τις εξετάσεις διερμηνείας και συγκριτικής γραμματολογίας.

1).  Οι εξετάσεις της διερμηνείας στην κατεύθυνση Γερμανικά Ελληνικά των Ζ' και Η' εξαμήνων για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.9 και ώρα 16.00,

2).  Oι εξετάσεις της διερμηνείας στην κατεύθυνση Αγγλικά-Ελληνικά των Ε΄και Ζ΄εξαμήνων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.9 και ώρα 15.00,

3). Οι εξετάσεις των Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' εξαμήνων στην κατευθύνσεις Γαλλικά Ελληνικά και Ελληνικά Γαλλικά της διερμηνείας, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.9 και ώρα 14.00,

4). Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος Συγκριτικής Γραμματολογίας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.9 και ώρα 13.00 (για όσους φοιτητές/τριες επιλέξουν την γραπτή εξέταση και όχι εργασία), στην αίθουσα της Διερμηνείας.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας