2η Επαναπροκήρυξη φοιτητικής κινητικότητας Erasmus 2019-20

Διάστημα ισχύος: 
09/07/2019 to 31/07/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται επαναπροκήρυξη φοιτητικής κινητικότητας Erasmus 2019-20 για σπουδές.

Η προκήρυξη αυτή αφορά στο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20.

Eπιπρόσθετα, επισυνάπτεται το έντυπο της αρχικής αίτησης, που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι τρεις επιλογές (ιδρύματα υποδοχής), ενώ θα πρέπει να πληρούν το επίπεδο γλωσσομάθειας του Ιδρύματος στο οποίο θα επιλεγούν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : 31 Ιουλίου 2019.