Έναρξη μαθημάτων κου Δ. Φίλια

Διάστημα ισχύος: 
08/02/2019 to 20/02/2019

Ο Καθηγητής Δημήτρης Φίλιας θα αρχίσει την διδασκαλία του, στο εαρινό εξάμηνο 2019, την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Ο διδάσκων Δημήτρης Φίλιας Καθηγητής