Διδασκαλία μαθημάτων "Ανάλυση πολιτικού λόγου στην Τουρκία"

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2019 to 09/02/2019

Το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων έχει ως εξής:
Τετάρτη 16/1, ώρα 19:00-21:00 (συμπληρωματικό)
Παρασκευή 18/1, ώρα 15:00-17:00
Τετάρτη 23/1, ώρα 19:00-21:00 (συμπληρωματικό)
Παρασκευή 25/1, ώρα 15:00-17:00
Παρασκευή 1/2, ώρα 15:00-17:00
Παρασκευή 8/2, ώρα 15:00-17:00

Αίθουσα Ι6 (Κτήριο "Ιπποκράτης"), σε περίπτωση αλλαγής θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Ο Διδάσκων

Γιώργος Μιχαλακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέσω Γραμματείας ΠΜΣ