Αναβολή μαθημάτων κ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2019 to 13/01/2019

Τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα αναβάλλονται λόγω των ακραίων καιρικών
συνθηκών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση τους.

Σ.Γ.Κ.

Mέσω Γραμματείας