ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 8 - 11/01/2019 Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
08/01/2019 to 13/01/2019
Θέμα: 

1. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη
10/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
La  France Républicaine (Fin XIX siècle). Art, Politique, Éducation
- παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).
2. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 10/01,
18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Marcel Proust, " À la Recherche du Temps Perdu ".
Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).
4. Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία Ι,
Παρασκευή 11/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3
From New York to Paris, "All that Jazz" F. Scott Fitzgerald and
the "Jazz Age". Oral presentation of essays (in English).
5. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι,
Παρασκευή 11/01, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3
Language and Politics today. A Postmodern Requiem. Oral presentation
of essays (in English).
Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του
εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα
της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων
του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου
του ΠΜΣ) έχουν προ πολλού αναρτηθεί
στο E-class. Προσεχώς θα αναρτηθεί και η
ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών που
παρουσιάστηκαν, και των αξιολογήσεων,
εντός της Εξεταστικής του Ιανουαρίου.
Παρακαλώ θερμώς για την επιστροφή των
βιβλίων (τον τόμο των έργων του Νίτσε,
την Ανατομία της Μελαγχολίας, κ. α.), DVD
και CD που έχω δανείσει! Παρακαλώ όσες
και όσους έχουν δανειστεί τα παραπάνω,
να επικοινωνήσουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με τον
διδάσκοντα.
Ν. Παπαδημητρίου

Μέσω Γραμματείας