Διακοπή στέγασης και σίτισης, κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων

Διάστημα ισχύος: 
05/12/2018 to 08/01/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση, από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, για τη διακοπή στέγασης και σίτισης κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων.

Συνημμένα αρχεία: