Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
04/12/2018 to 05/12/2018

Την Τετάρτη 05/12 θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω συμπληρωματικά μαθήματα:

  • 17:00-19:00 Γενική Μετάφραση ΙΙΙ (Γ’ εξάμηνο), Αίθουσα: 2.44 (ΤΑΒ)
  • 19:00-21:00 Τεχνική Μετάφραση EL-EN-EL I (E’ εξάμηνο), Αίθουσα: 2.44 (ΤΑΒ)

Σ.Γ.Κ.

Mέσω Γραμματείας