(Για τους πρωτοετείς φοιτητές) Discover EU

Διάστημα ισχύος: 
27/11/2018 to 11/12/2018
Θέμα: 

Προθεσμία: Υποβολή αιτήσεων 29/11-11/12

 

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

Μέσω Γραμματείας

 

Συνημμένα αρχεία: