Ενημερωμένος πίνακας (12/11) με τις επιβεβαιωμένες παρουσίες στην Ορκωμοσία της 28ης Νοεμβρίου 2018

Διάστημα ισχύος: 
12/11/2018 to 30/11/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ο ενημερωμένος πίνακας (12ης Νοεμβρίου 2018) με τις επιβεβαιωμένες παρουσίες για την ορκωμοσία της 28ης Νοεμβρίου 2018.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.