2η προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό (Erasmus Placement) για το Ε/Ε 2019

Διάστημα ισχύος: 
30/10/2018 to 30/11/2018

Επισυνάπτεται η νέα προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (era-places) για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018-19.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2019 έως 31/08/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη,ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), www.uniwa.gr ,http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13171&lang=el

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 1-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.