ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διάστημα ισχύος: 
10/10/2018
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για τη διαμονή των φοιτητων σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία με το Ι.Π έως και την 

Πρόσφατες ανακοινώσεις