Τεχνικές Μεταφράσεις EL-EN I+III - EN-EL I+III

Διάστημα ισχύος: 
10/10/2018
Θέμα: 

Τα μαθήματα Τεχνική Μετάφραση EL-EN και EN-EL του Ε' και του Ζ' εξαμήνου (Ι και ΙΙΙ, αντίστοιχα) θα διδάσκονται διαδοχικά λόγω της άμεσης συνάφειας και συμπληρωματικότητάς τους. Συνεπώς, οι φοιτητές του Ε' εξαμήνου (ευθείας και αντίστροφης) καλούνται να προσέλθουν την Πέμπτη 11/10, 17:00 στο μάθημα ώστε να λάβουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εν λόγω μαθημάτων. Οι δε φοιτητές του Ζ' εξαμήνου (ευθείας και αντίστροφης) να προσέλθουν την Παρασκευή 12/10, 09:00 ώστε να τους δοθούν οδηγίες και να γίνει ο καταμερισμός σε ομάδες.

Σ.Γ.Κ.

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις