ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΞΓΜΔ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ:2018-2019

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται η σχετική ενημερωτική ανακοίνωση για την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων ΤΞΓΜΔ ακαδ.έτους:2018-2019.

Αυτή ξεκινάει από σήμερα:08-10-2018 με καταληκτικη ημερομηνία αυτή της 21ης-10-2018.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Δηλώνονται και τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του εκάστοτε εξαμήνου.