ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ.Μ.Παππά

Διάστημα ισχύος: 
Δευ, 08/10/2018 - 13:30

Παρακαλούνται οι φοιτητές Ε εξαμήνου της Κατεύθυνσης Διερμηνείας όπως επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα Μ. Παππά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpappa@ionio.gr.

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας