ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διάστημα ισχύος: 
07/10/2018
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για το σεμινάριο εργασία και εργασιακές σχέσεις.

Η Διδάσκουσα

Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη

 

Συνημμένα αρχεία: