ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διάστημα ισχύος: 
05/10/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ενημέρωση για υποτροφίες απο το Εργαζάκειο Ιδρυμα σε οικονομικά αδύναμους αριστούχους αποφοίτους Λυκείου για σπουδές σε ΑΕΙ.

Τηλ. ΠΛΗΡ.:2810288472/697883322/6972532512.

Εργαζάκειο Ιδρυμα

Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη

Ηράκλειο

Πληρ.:κ.Παπαζογλου:2810-288472.

Συνημμένα αρχεία: