ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΞΓΜΔ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ:2018-2019

Διάστημα ισχύος: 
18/10/2018 to 16/11/2018
Θέμα: 

Eπισυναπτεται ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις ΤΞΓΜΔ ακαδ έτους:2018-2019.

Απο τη Γραμματεια