4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διάστημα ισχύος: 
Τετ, 12/09/2018 - 11:30
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ