Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση Τμήματος

Διάστημα ισχύος: 
Τρί, 04/09/2018 - 08:30
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος.

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: