Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση Τμήματος

Διάστημα ισχύος: 
04/09/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος.

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: