Εξεταστική Σεπτεμβρίου - Μαθήματα κ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
Δευ, 03/09/2018 - 10:00
Θέμα: 

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει/διδαχθεί τα μαθήματα του κ.
Κεραμίδα και επιθυμούν να εξετασθούν κατά την τρέχουσα επαναληπτική εξεταστική καλούνται να στείλουν σχετική δήλωση συμμετοχής στο email (gmail) του διδάσκοντα όπου θα αναγράφονται Ον/μο, Α.Μ. φοιτητή και τα εξεταζόμενα μαθήματα."
Ο Διδάσκων

Σ.Γ.Κ.  

Μέσω Γραμματείας