Ανακοίνωση για την εξέταση μαθημάτων της Ι. Καλαμπαλίκη

Διάστημα ισχύος: 
25/06/2018
Όσοι από τους φοιτητές της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας επιθυμούν να εξεταστούν σε κάποια από τα μαθήματα στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018, να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα Ι. Καλαμπαλίκη (isminikerk@hotmail.com) μέχρι τέλος Αυγούστου, αναφέροντας: Ονοματεπώνυμο, αριθμ. Μητρώου, εξάμηνο φοίτησης και μάθημα/μαθήματα. Οι Διδάσκοντες, Σ. Λίβας Ι. Καλαμπαλίκη