Παράταση παράδοσης εργασιών στο μάθημα "Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά – Ελληνικά ΙΙ"

Διάστημα ισχύος: 
20/06/2018 to 27/06/2018
Η προθεσμία παράδοσης των υποχρεωτικών απαλλακτικών εργασιών, για το μάθημα "Οικονομική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ", παρατείνεται μέχρι τις 27 Ιουνίου 2018. Ο Διδάσκων Μέσω Γραμματείας